Raid Diskten Veri Kurtarma

Home / Raid Diskten Veri Kurtarma

RAID,diskler arasında veri kopyalama veya paylaşımı için birden fazla sabit diski kullanarak yapılan veri depolama tasarısıdır. Tek diske göre, RAID’in yararı, veri bütünlüğünü, hata toleransını, iş çıkarma yeteneğini ve toplam disk kapasitesini artırmasıdır. Özgün uygulamalarda, anahtar avantajı disk kapasiteyi artırmakla beraber disk performansını da yükseltmesi ve verileri eş zamanlı olarak yedeklemeyi sağlamasıdır.

Raid Diskten Veri Kurtarma

Raid Diskten Veri Kurtarma

Raid Diskten Veri Kurtarma

Sorun yaşadıgınız RAID disklerdeki verilerinizi,Profesyonel alanında uzman arkadaşlarımızla kurtarma işlemi yapmaktayız.

Start typing and press Enter to search